Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Osnovne studije – Primijenjena sociologija

Navedeni studijski programi obuhvatiće naučnu oblast iz primijenjene sociologije , prvog ciklusa akademskih studija i biće u trajanju od četiri godine (240 ECTS).

Student koji odbrani diplomski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za osam semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 240 ECTS bodova, i to diplomirani sociolog; diplomirani sociolog društvene analitike; diplomirani socijalni radnik– 240 ECTS

Sociolog

Diplomirani sociolog proučava društvene strukture, interakcije i fenomene. Analizira trendove, norme i promene u društvu. Radi kao istraživač, analitičar, socijalni radnik ili edukator. Može se zaposliti u istraživačkim institucijama, vladinim agencijama, nevladinim organizacijama, obrazovnim ustanovama i korporacijama. Njegov rad doprinosi razumijevanju društvenih dinamika i donošenju informiranih odluka za društveni napredak.

Sociolog društvene analitike

Diplomirani sociolog društvene analitike primjenjuje kvantitativne i kvalitativne metode za proučavanje društvenih pojava. Analizira podatke, istražuje obrasce ponašanja i trendove. Radi kao istraživač, analitičar ili konsultant. Zaposlenje može naći u istraživačkim institucijama, think-tankovima, marketinškim agencijama i vladinim organizacijama. Njegov rad je ključan za razumijevanje društvenih problema i informiranje o donošenju politika.

Sociolog rada i organizacije

Diplomirani sociolog rada i organizacije proučava dinamiku rada u organizacijama, analizira radne procese i međuljudske odnose. Istražuje zadovoljstvo zaposlenih, produktivnost i organizacionu kulturu. Radi kao HR analitičar, konsultant za organizacijski razvoj ili menadžer ljudskih resursa. Zaposlenje nalazi u kompanijama, konsultantskim firmama, javnom sektoru i nevladinim organizacijama. Njegov rad doprinosi unapređenju radnih uslova, efikasnosti i zadovoljstva zaposlenih.

Socijalni  radnik

Diplomirani socijalni radnik pruža podršku pojedincima i zajednicama u suočavanju sa socijalnim izazovima. Radi kao savjetnik, intervenira u kriznim situacijama i pomaže u rješavanju problema. Zaposlenje može naći u socijalnim službama, centrima za socijalni rad, bolnicama, školama, organizacijama za zaštitu djece i žrtava nasilja. Njegov rad doprinosi poboljšanju životnih uslova i društvenog blagostanja ranjivih grupa.