Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Osnovne studije – Umjetnost i mediji

Navedeni studijski programi obuhvatiće naučnu oblast iz umjetnosti i medija, prvog ciklusa akademskih studija i biće u trajanju od četiri godine (240 ECTS).

Student koji odbrani diplomski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za osam semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 240 ECTS bodova, i to diplomirani muzički umjetnik; diplomirani akademski slikar; diplomirani dramski umjetnik; diplomirani novinar; diplomirani novinar,diplomirani komunikolog za odnose sa javnošću – 240 ECTS

Muzički umjetnik (klavir, solo pjevanje, gudački instrument, gitara, kompozicija)

Diplomirani muzički umjetnik je stručnjak u klaviru, solo pjevanju, gudačkim instrumentima, gitari i kompoziciji. Izvodi, interpretira i komponuje muziku. Može raditi kao solista, u orkestrima, kamernim ansamblima ili kao nastavnik muzike. Takođe, može se baviti komponovanjem originalnih muzičkih djela za različite namjene. Nastupa u koncertnim dvoranama, muzičkim festivalima i događajima. Moguće su karijere kao izvođač, kompozitor, nastavnik ili producent muzike.

Akademski slikar(slikarstvo,grafika,fotografija, vajarstvo,grafički dizajn)

Diplomirani akademski slikar se bavi slikarstvom, grafikom, fotografijom, vajarstvom i grafičkim dizajnom. Kreativno izražava ideje i emocije kroz umjetnost. Može raditi kao nezavisni umjetnik, izlagati na galerijama i muzejima, kreirati komercijalne grafičke dizajne, oblikovati skulpture te se baviti fotografskim izražavanjem. Mogućnosti zaposlenja su u umjetničkim institucijama, dizajnerskim agencijama, kulturnim organizacijama, edukaciji i samostalnom preduzetništvu.

Dramski umjetnik (gluma,kamera šminka,producent,filmska i TV režija)

Diplomirani dramski umjetnik je stručnjak u glumi, kameri, šminkanju, produkciji, filmskoj i TV režiji. Izvodi različite uloge u teatru, filmu i televiziji. Može raditi kao glumac u pozorištu, filmu i serijama, kao i raditi na tehničkim aspektima produkcije kao producent, kameraman ili režiser. Takođe se može baviti šminkanjem za pozornicu, film i televiziju. Moguće karijere obuhvataju glumu, produkciju, režiju, tehničke uloge u zabavnoj industriji.

Mediji i komunikologija(novinar, komunikolog za odnose sa javnošću)

Mediji i komunikologija obuhvataju diplomirane novinare i diplomirane komunikologe za odnose sa javnošću. Novinari istražuju, pišu i prenose informacije u različitim medijskim formatima. Diplomirani komunikolozi za odnose sa javnošću upravljaju komunikacijom između organizacija i javnosti. Ovi stručnjaci rade u novinskim redakcijama, televizijama, radiju, PR agencijama, komunikacionim odeljenjima kompanija i javnim institucijama. Moguće karijere uključuju novinarstvo, uređivanje, PR menadžment, medijsku produkciju i digitalnu komunikaciju.