Diplomirani likovni umjetnik, smjer slikarstvo  – 240 ECTS

Diplomirani likovni umjetnik, smjer slikarstvo