Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktor nauka – inženjerstvo zaštite od požara – 180 ECTS

Zaštita od požara