Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Osnovne studije – Zaštita

Zaštita životne sredine; Zaštita na radu; Zaštite od požara

Navedeni Studijski programi obuhvataće tehničku naučnu oblast na programu Zaštita tri ciklusa akademskih studija. Prvi ciklus biće u trajanju od četiri godine (240 ECTS).

Student koji odbrani diplomski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za osam semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 240 ECTS bodova, i to diplomirani inženjer zaštite životne sredine / diplomirani inženjer zaštite na radu / diplomirani inženjer zaštite od požara  – 240 ECTS.

Zaštita životne sredine

Studiranje zaštite životne sredine obuhvata proučavanje uticaja čoveka na okolinu i razvoj strategija i tehnologija za održivo upravljanje prirodnim resursima. Ova oblast obuhvata različite naučne discipline, uključujući biologiju, ekologiju, hemiju, geologiju, geografiju, inženjerstvo i druge.

Tokom studiranja zaštite životne sredine, studenti se upoznaju sa različitim aspektima održivosti i zaštite prirodnog okruženja, uključujući zagađenje vazduha, vode i tla, upravljanje otpadom, klimatske promjene, obnovljive izvore energije i druge. Takođe se proučavaju zakoni, propisi i politike koji regulišu ove oblasti.

Programi studija zaštite životne sredine nude širok spektar kurseva, koji se mogu fokusirati na različite aspekte ove oblasti. Neki od ovih kurseva uključuju ekološku ekonomiju, upravljanje vodnim resursima, reciklažu, ekološki dizajn, održivu poljoprivredu, upravljanje zaštićenim područjima i drugo.

Nakon završetka studija zaštite životne sredine, studenti mogu pronaći posao u različitim sektorima, uključujući industriju, naučna istraživanja, javnu politiku, nevladine organizacije i druge. Mogu se baviti različitim poslovima, kao što su inženjeri za zaštitu životne sredine, konsultanti za održivi razvoj, naučni istraživači, javni službenici, menadžeri za upravljanje životnom sredinom i druge.

Zaštita na radu

Studiranje zaštite na radu obuhvata proučavanje principa i praksi koje se primenjuju u održavanju zdravlja i sigurnosti zaposlenih na radnom mjestu. Cilj ovog studijskog programa je da se razviju veštine i znanja koja su potrebna za identifikaciju, procjenu i upravljanje rizicima na radnom mjestu, kao i da se razumeju zakoni i propisi koji regulišu ovu oblast.

Programi studija zaštite na radu uključuju različite kurseve, koji se fokusiraju na teme kao što su ergonomija, toksikologija, osnove inženjerije, zakoni i propisi vezani za bezbjednost i zdravlje na radu, upravljanje rizicima, analiza i procjena rizika, održavanje bezbjednosti na radnom mjestu, upravljanje incidentima na radnom mjestu i druge.

Nakon završetka studija zaštite na radu, studenti se mogu zapošljavati u različitim sektorima, uključujući industriju, javnu politiku, konsalting, naučna istraživanja i druge oblasti koje se bave bezbjednošću i zdravljem na radu. Mogu se baviti različitim poslovima, kao što su inženjeri zaštite na radu, konsultanti za bezbjednost i zdravlje na radu, inspektori zaštite na radu, menadžeri za bezbjednost na radu i druge. Njihov posao je da sprovode mjere zaštite na radu i upravljaju rizicima kako bi se osiguralo bezbjedno i zdravo radno okruženje za zaposlene.

Zaštita od požara

Studiranje zaštite od požara obuhvata proučavanje principa, tehnologija i strategija za sprečavanje, detekciju i suzbijanje požara. Ovaj studijski program obuhvata različite naučne discipline, uključujući hemiju, fiziku, inženjerstvo, matematiku i druge.

Programi studija zaštite od požara uključuju kurseve koji se fokusiraju na različite aspekte ove oblasti, kao što su zakoni i propisi, inženjerske metode za sprečavanje i detekciju požara, razvoj strategija za suzbijanje požara, bezbjednost ljudi i životinja, i druge. Studenti će takođe naučiti o upotrebi specijalizovanih alata i tehnologija za sprečavanje i borbu protiv požara.

Nakon završetka studija zaštite od požara, studenti mogu pronaći posao u različitim sektorima, uključujući vladine agencije, privatne kompanije i druge organizacije koje se bave ovom oblašću. Mogu se baviti različitim poslovima, kao što su inženjeri zaštite od požara, inspektori zaštite od požara, konsultanti za bezbjednost od požara, menadžeri bezbjednosti od požara i drugi. Njihov posao je da sprovode mjere zaštite od požara, razvijaju strategije za suzbijanje požara, identifikuju potencijalne rizike i pružaju obuku i edukaciju u vezi sa zaštitom od požara.