Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Magistarke studije – Elektrotehinka

Student koji odbrani magistarski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za dva semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 60 ECTS bodova, i to magistar inženjer na odgovarajućem modulu – 60 ECTS.

Elektroenergetika

Magistar inženjer elektrotehnike s naglaskom na elektroenergetiku je osoba koja je stekla napredno znanje o proizvodnji, distribuciji i upravljanju električnom energijom te kao takva ima razumijevanje različitih tehnologija i procesa proizvodnje električne energije, kao i kako se energija distribuiše kroz električnu mrežu. Osim toga, osoba ima sposobnost upravljanja električnim sustemima i razumijevanja različitih električnih komponenti koje se koriste u elektroenergetici, uključujući transformator, generator, razvodnik i drugo.Magistar inženjer elektrotehnike s naglaskom na elektroenergetiku može raditi u različitim područjima elektroenergetike, kao što su proizvodnja električne energije, distribucija električne energije, upravljanje elektroenergetskim sistemima i drugo. Osim toga, osoba može se baviti i istraživanjem u ovoj oblasti, primjenom novih tehnologija i razvojem elektroenergetskih sustava u cilju poboljšanja njihove efikasnosti i sigurnosti.

Elektronika

Magistar inženjer elektrotehnike s naglaskom na elektroniku je osoba koja je stekla napredno znanje o elektroničkim komponentama, njihovim funkcijama i primjenama u različitim uređajima i  ima sposobnost projektovanja i proizvodnje elektroničkih uređaja, razumijevanje funkcija i primjene različitih elektroničkih komponenti kao što su diode, tranzistori, integrisani krugovi i drugi, kao i sposobnost rješavanja problema u elektroničkim sustemima.Magistar inženjer elektrotehnike s naglaskom na elektroniku može raditi u različitim industrijskim granama, kao što su računarska industrija, telekomunikacije, medicinska tehnologija, vojna industrija, industrija zabave i drugo. Osoba se može  baviti projektovanjem i proizvodnjom različitih uređaja kao što su mobitelni telefoni, televizori, audio uređaji, igračke i drugo. Takođe, magistar inženjer elektrotehnike s naglaskom na elektroniku može se baviti istraživanjem u ovoj oblasti, primjenom novih tehnologija i razvojem novih proizvoda.

Automatika i robotika

Magistar inženjer elektrotehnike s naglaskom na automatiku i robotiku je osoba koja je stekla napredno znanje o automatizaciji procesa i razumijevanju načina na koji se različiti sistemi mogu automatizovati radi poboljšanja efikasnosti i produktivnosti. Kao magistar inženjer elektrotehnike s naglaskom na automatiku i robotiku, osoba ima sposobnost projektovanja i razvijanja automatizovanih sistema i robotike, uključujući upravljanje robotskim rukama, programiranje robota i upravljanje robotizovanim proizvodnim procesima.Magistar inženjer elektrotehnike s naglaskom na automatiku i robotiku može raditi u različitim industrijskim granama, kao što su proizvodnja automobila, aviona, elektroničkih uređaja, industrija hrane i pića i drugo. Magistar inženjer elektrotehnike s naglaskom na automatiku i robotiku može se baviti istraživanjem u ovoj oblasti, primjenom novih tehnologija i razvojem novih proizvoda u cilju poboljšanja automatizacije i robotike u različitim industrijama.

Elektrotehnika i računarstvo

Magistar inženjer  elektrotehnike i računarstva nudi produbljeno razumijevanje elektroničkih i računarskih sistema. Studenti mogu birati specijalizacije kao što su digitalni dizajn, ugrađeni sistemi, napredno programiranje, mreže i komunikacije, ili veštačka inteligencija. Ovi programi pružaju dublje tehničko znanje i vještine za razvoj složenih elektroničkih i računarskih sistema.