Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Magistar inženjer zaštite od požara – 60 ECTS

Zaštita od požara