Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktorske studije – Zdravstvena njega

Student koji odbrani doktorsku disertaciju poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za šest semestara dobija uvjerenje o 1završenom studijskom program sa 180 ECTS bodova, i to doktor nauka na odgovarajućem modulu – 180 ECTS

Sestrinstvo

Doktorske studije sestrinstva su najviši nivo obrazovanja u ovoj oblasti i omogućavaju medicinskim sestrama da postanu stručnjaci u istraživanju, praksi i liderstvu. Programi se često usmjere na napredne istraživačke metode, teorije sestrinstva i razvoj novih modela zdravstvene njege. Diplomirane medicinske sestre sa doktoratom mogu raditi kao istraživači, profesori na univerzitetima, stručnjaci za politike zdravstvene zaštite i lideri u različitim zdravstvenim organizacijama. Njihov doprinos obuhvata unapređenje prakse sestrinstva, kreiranje smjernica za pružanje njege, rješavanje ključnih problema u zdravstvenom sistemu i oblikovanje budućnosti zdravstvene njege.

Fizioterapija

Doktorske studije iz fizioterapije predstavljaju najviši nivo obrazovanja u ovoj oblasti. Programi se usmjere na istraživanje naprednih metoda rehabilitacije, razvoj novih terapijskih pristupa i unapređenje prakse fizioterapije. Diplomanti sa doktoratom mogu se baviti istraživanjem, razvojem novih tehnika rehabilitacije, raditi kao profesori na univerzitetima, te uticati na kreiranje smjernica i politika u oblasti rehabilitacije i tjelesne terapije.

Radiologija

Doktorske studije iz radiologije predstavljaju najviši nivo obrazovanja u ovoj oblasti. Programi se fokusiraju na dubinsko razumijevanje naprednih tehnika slikanja, istraživanje novih tehnologija, te unapređenje medicinskog dijagnostičkog procesa. Diplomanti sa doktoratom mogu se baviti istraživanjem, razvojem novih metoda dijagnostike i tretmana, raditi kao profesori na univerzitetima, te doprinositi unapređenju i inovacijama u oblasti radiologije.

Sanitarno inženjerstvo

Doktorske studije iz sanitarnog inženjerstva iz oblasti zdravstvene njege predstavljaju najviši nivo obrazovanja u ovoj oblasti. Programi se usmjere na dubinsko razumijevanje složenih procesa osiguravanja higijenskog okruženja u zdravstvenim ustanovama, kao i istraživanje novih tehnologija i pristupa. Diplomanti sa doktoratom mogu se baviti istraživanjem, razvojem novih metoda zaštite od infekcija, upravljanjem zdravstvenom infrastrukturom, te pružanjem stručnih savjeta u oblasti higijene i zdravstvenog inženjeringa.

Laboratorijsko inženjerstvo

Doktorske studije iz laboratorijskog inženjerstva omogućavaju studentima da postanu lideri u istraživanju, razvoju i primjeni laboratorijskih metoda i tehnologija. Programi se fokusiraju na napredne istraživačke metode, razvoj novih analitičkih tehnika i unapređenje laboratorijske prakse. Diplomanti sa doktoratom mogu se baviti istraživanjem, raditi kao profesori na univerzitetima, vođenjem laboratorijskih projekata i doprinositi unapređenju analitičkih metoda i tehnologija u različitim industrijama.

Babičarstvo

Doktorske studije iz babičarstva omogućavaju studentima da postanu stručnjaci u istraživanju, razvoju i unapređenju prakse babičarstva. Programi se fokusiraju na napredne aspekte reproduktivnog zdravlja, inovacije u postporođajnoj njezi, istraživanje porođaja i prakse vođenja trudnoće. Diplomanti sa doktoratom mogu se baviti istraživanjem, vođenjem istraživačkih projekata u oblasti reproduktivnog zdravlja i obuke budućih babica.

Nutricionizam i dijatetika

Doktorske studije iz nutricionizma i dijetetike omogućavaju studentima da postanu stručnjaci u istraživanju, razvoju i unapređenju nutricionističke prakse. Programi se fokusiraju na napredne aspekte ishrane, inovacije u nutricionističkoj terapiji, istraživanje uticaja ishrane na zdravlje i oblikovanje javnih politika vezanih za ishranu. Diplomanti sa doktoratom mogu se baviti istraživanjem, vođenjem istraživačkih projekata u oblasti ishrane i javnog zdravlja, te pridonositi unapređenju nutricionističke prakse i zdravstvene edukacije.