Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Magistarske studije – Farmacija

Student koji odbrani magistarski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za dva semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 60 ECTS bodova, i to magistar farmacije na odgovarajućem modulu – 60 ECTS.

Farmaceut

Magistar farmacije je osoba koja je stekla napredno znanje i stručnost iz različitih oblasti farmaceutskih nauka. Njihova edukacija uključuje dublje razumijevanje farmakologije, farmaceutske tehnologije, kliničke farmacije, farmakoekonomije, etike i zakonodavstva vezanog za farmaceutsku praksu.

Posao magistra farmacije uključuje rad na različitim područjima farmaceutske industrije, kliničke prakse, istraživanja i edukacije. Oni pružaju stručne savjete o lijekovima, osiguravaju njihovu pravilnu pripremu i distribuciju, prate nuspojave i interakcije, te se bave unapređenjem farmaceutskih usluga. Magistri farmacije također mogu raditi u istraživanju novih lijekova, praćenju kliničkih ispitivanja, raditi u bolničkim ili komercijalnim ljekarnama, te doprinositi farmaceutskoj edukaciji i obuci.

Farmaceut medicinske biohemije

Studijski program magistra farmacije medicinske biohemije fokusira se na napredno razumijevanje farmacije i medicinske biohemije. Studenti se usmjeravaju prema molekularnim mehanizmima bolesti, interakcijama lijekova s biološkim sistemima te analitičkim metodama dijagnostike. Nakon završetka, magistar može raditi u laboratorijima, istraživačkim institucijama, kliničkim okruženjima i farmaceutskoj industriji.