Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Magistarske studije – Zdravstvena njega

Student koji odbrani magistarski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za dva semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 60 ECTS bodova, i to magistar na odgovarajućem modulu – 60 ECTS.

Sestrinstvo

Magistarske studije sestrinstva omogućavaju studentima da prodube svoje znanje i vještine u oblasti medicinskog sestrinstva. Programi se obično fokusiraju na specijalizovane oblasti zdravstvene njege, istraživanje i upravljanje zdravstvenim organizacijama. Medicinske  sestre sa magistarskom diplomom mogu raditi kao klinički stručnjaci, istraživači, menadžeri u zdravstvu, edukatori i lideri u zajednici. Ova razina obrazovanja omogućava im da preuzmu napredne uloge u pružanju zdravstvene njege, razvoju novih protokola i unapređenju kvalitete zdravstvenih usluga.

Fizioterapija

Magistarske studije fizioterapije omogućavaju studentima da prodube svoje znanje o terapijskim tehnikama i specijalizovanim oblastima rehabilitacije. Programi se često fokusiraju na napredne tehnike vježbanja, terapiju pokretom i prilagođavanje tretmana pojedinačnim potrebama pacijenata. Diplomanti sa magistarskom diplomom mogu raditi kao specijalizovani fizioterapeuti, istraživači u oblasti rehabilitacije i edukatori u zdravstvenim ustanovama.

Radiologija

Magistarske studije iz radiologije omogućavaju studentima da prodube svoje znanje o naprednim tehnikama medicinskog slikanja i dijagnostike. Programi se često fokusiraju na specijalizirane oblasti kao što su nuklearna medicina, magnetska rezonanca (MRI), računarska tomografija (CT) i ultrazvuk. Diplomanti sa magistarskom diplomom mogu raditi kao radiolozi, tumačeći medicinske slike i postavljajući dijagnoze.

Sanitarno inženjerstvo

Magistarske studije iz sanitarnog inženjerstva iz oblasti zdravstvene njege omogućavaju studentima da prodube svoje znanje o naprednim tehnikama osiguravanja higijenskog i zdravstvenog okruženja u zdravstvenim ustanovama. Programi se često fokusiraju na upravljanje rizicima infekcija, projektovanje sigurnih zdravstvenih objekata, upravljanje otpadom, kvalitetu vode i druge aspekte koji su ključni za zaštitu zdravlja pacijenata.

Laboratorijsko inženjerstvo

Magistarske studije iz laboratorijskog inženjerstva omogućavaju studentima da prodube svoje znanje o naprednim analitičkim tehnikama, istraživanju i upravljanju laboratorijama. Programi se često fokusiraju na specijalizirane oblasti kao što su kliničke laboratorijske tehnologije, molekularna dijagnostika, analitička hemija i druge napredne analitičke metode. Diplomanti sa magistarskom diplomom mogu raditi kao stručnjaci za razvoj i primjenu analitičkih metoda, upravljanje laboratorijskim procesima ili raditi kao nastavnici na visokoškolskim institucijama.

Babičarstvo

Magistarske studije iz babičarstva omogućavaju studentima da prodube svoje znanje o naprednim aspektima brige o majci i djetetu tokom trudnoće, porođaja i postporođajnog perioda. Programi se često usmjeravaju na specijalizovane oblasti kao što su visoko rizična trudnoća, neonatalna njega i obuka za obavljanje složenijih medicinskih postupaka tokom porođaja. Diplomanti sa magistarskom diplomom mogu raditi kao napredni babičari, specijalizirane babice za posebne trudničke slučajeve ili raditi kao edukatori u oblasti babičarstva.

Nutricionizam i dijatetika

Magistarske studije iz nutricionizma i dijetetike omogućavaju studentima da prodube svoje znanje o naprednim aspektima ishrane, nutricionističkoj terapiji i prilagođenim planovima ishrane. Programi se često usmjeravaju na specijalizovane oblasti kao što su klinička nutricionistička terapija, sportska ishrana, javno zdravlje i ishrana u posebnim populacijama. Diplomanti sa magistarskom diplomom mogu raditi kao stručnjaci za planiranje i implementaciju specifičnih dijetetskih režima ili se baviti istraživanjem i edukacijom u oblasti ishrane.