Osnovne studije – Zdravstvena njega

Student koji odbrani diplomski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za osam semestara dobija uvjerenje o  završenom studijskom program sa 240 ECTS bodova, i to diplomirani, sa naznačenim modulom – 240 ECTS.

Sestrinstvo

Osnovne studije iz sestrinstva obuhvataju edukaciju za medicinske sestre, odnosno stručnjake koji pružaju direktnu njegu i podršku pacijentima u zdravstvenim ustanovama. Ovi programi kombinuju teorijsko znanje sa praktičnim vještinama kako bi osposobili studente za rad u različitim medicinskim i zdravstvenim okruženjima.

Nakon završetka osnovnih studija sestrinstva, diplomirane medicinske sestre mogu raditi u različitim zdravstvenim ustanovama, uključujući bolnice, klinike, ambulante, gerijatrijske i rehabilitacijske centre. Njihove odgovornosti uključuju pružanje osnovne njege pacijentima, pravilno davanje lijekova, praćenje vitalnih znakova, brigu o postoperativnim pacijentima, asistiranje ljekarima i mnoge druge zadatke vezane za dobrobit pacijenata.

Fizioterapija

Osnovne studije iz fizioterapija  pružaju studentima temeljno razumijevanje pokreta i fizičke aktivnosti kao terapijskih alata. Program obuhvata naučne principe anatomije, fiziologije, biomehanike i terapijskih vještina. Diplomanti sa ovim stepenom mogu raditi kao fizioterapeuti, stručnjaci za rehabilitaciju i fizičku aktivnost u različitim medicinskim, sportskim i zdravstvenim ustanovama.

Radiologija

Osnovne studije iz radiologije pružaju studentima temeljno razumijevanje medicinskog slikanja i tehnika zračenja. Program obuhvata naučne principe radiološke tehnologije, anatomije, fizike zračenja i sigurnosti pacijenata. Diplomanti sa ovim stepenom mogu raditi kao radiološki tehničari, obavljajući snimanja i dijagnostičke procedure pod nadzorom radiologa ili radiografa.

Sanitarno inženjerstvo

Osnovne studije iz sanitarnog inženjerstva iz oblasti zdravstvene njege pružaju studentima znanje o tehnologijama, procesima i praksama koje se koriste za osiguravanje sigurnog i zdravog okruženja u zdravstvenim ustanovama. Program obuhvata naučne principe zdravstvenog inženjeringa, upravljanja otpadom, dezinfekcijom, vodosnabdijevanjem i drugim aspektima zdravstvene infrastrukture.

Laboratorijsko inženjerstvo

Osnovne studije iz laboratorijskih tehnologija pružaju studentima temeljno znanje o laboratorijskim metodama, analitičkim tehnikama, instrumentima i procedurama za testiranje i analizu materijala. Program obuhvata naučne principe hemije, biologije, fizike i analitičke tehnike. Diplomanti sa ovim stepenom mogu raditi kao laboratorijski tehnolozi u različitim industrijama, istraživačkim institucijama, medicinskim laboratorijama i drugim laboratorijskim okruženjima.

Babičarstvo

Osnovne studije iz babičarstva pružaju studentima znanje o reproduktivnom zdravlju, trudnoći, porođaju i postporođajnom periodu. Program obuhvata naučne principe anatomije, fiziologije, reproduktivne medicinskih procedura i brige o majci i novorođenčetu. Diplomanti sa ovim stepenom mogu raditi kao babice, pružajući stručnu njegu trudnicama tokom trudnoće, prateći porođaj i pružajući podršku majkama u postporođajnom periodu.

Nutricionizam i dijatetika

Osnovne studije iz nutricionizma i dijetetike pružaju studentima znanje o ishrani, nutrijentima, fiziologiji tijela i dijetetičkim principima. Program obuhvata naučne principe anatomije, fiziologije, hemije hrane i analize ishrane. Diplomanti sa ovim stepenom mogu raditi kao nutricionisti, savjetnici za ishranu, dijetetičari u bolnicama, klinikama, školama i drugim zdravstvenim ustanovama.