Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Magistarke studije – Razredna nastava

Magistar razredne nastave; Magistar vaspitač predškolske djece; Magistar pedagogije i psihologije; Magistar pedagogije; Magistar psihologije; Magistar profesor fizičke kulture i vaspitanja; Magistar sportski trener

Student koji odbrani magistarski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za dva semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 60 ECTS bodova, i to magistar na odgovarajućem modulu – 60 ECTS

Magistar razredne nastave je stručnjak za obrazovanje u osnovnoj školi. Oni su prošli diplomski studij koji im omogućuje da steknu napredno znanje o metodama podučavanja i razviju razumevanje o tome kako da prilagode svoje nastavne strategije u skladu sa specifičnim potrebama učenika

Magistar vaspitač predškolske dece je stručnjak za vaspitanje dece uzrasta od tri do šest godina. Oni su prošli diplomski studij koji im omogućuje da steknu napredno znanje o metodama podučavanja i prilagođavanju obrazovnih programa, uzimajući u obzir specifične potrebe i karakteristike djece predškolskog uzrasta.

Magistar pedagogije i psihologije je stručnjak za obrazovni proces i psihološke faktore koji utiču na učenje i razvoj. Oni su prošli napredni studij koji im omogućuje da dublje proučavaju procese učenja, razumeju različite faktore koji utiču na razvoj pojedinaca i prilagođavaju obrazovne programe i strategije podučavanja.

Magistar pedagogije je stručnjak za obrazovanje. Oni su prošli diplomski studij koji im omogućuje da steknu napredno znanje o metodama podučavanja i prilagođavanju obrazovnih programa u skladu sa specifičnim potrebama učenika, kao i o teorijama obrazovanja i razvoju učenika.

Magistar psihologije je stručnjak za psihološke faktore koji utiču na ljudsko ponašanje i razvoj. Oni su prošli napredni studij koji im omogućuje da dublje proučavaju različite aspekte psihologije, kao što su razvoj ličnosti, socijalizacija, psihološki poremećaji i druge psihološke teme koje utiču na ponašanje ljudi.

Magistar profesor fizičke kulture i vaspitanja je stručnjak za fizički razvoj i zdravlje. Oni su prošli napredni studij koji im omogućuje da dublje proučavaju teorije fizičkog vaspitanja, zdravlja i sporta, kao i da razviju napredne veštine u podučavanju fizičkog vaspitanja.

Magistar sportski trener je stručnjak za sportsko obrazovanje i trening. Oni su prošli napredni studij koji im omogućuje da dublje proučavaju različite aspekte sporta, uključujući teorije treninga, biomehaniku, fiziologiju sporta, sportsku psihologiju i druge teme.

 

Magistri razredne nastave i vaspitači predškolske djece obično rade u vrtićima, osnovnim školama i drugim obrazovnim ustanovama, a mogu raditi i u ustanovama za socijalni rad  ili u državnim agencijama za odgoj i obrazovanje. Magistri pedagogije i psihologije takođe mogu raditi u osnovnim i srednjim školama, kao i u visokoškolskim ustanovama, vladinim agencijama, nevladinim organizacijama i privatnom sektoru, gdje se mogu baviti savjetovanjem, istraživanjem, razvojem obrazovnih politika i drugim područjima.

Magistri profesora fizičke kulture i vaspitanja mogu raditi kao nastavnici u osnovnim, srednjim i visokoškolskim ustanovama, u sportskim klubovima i udruženjima, u državnim tijelima i u drugim sportskim organizacijama. Mogu se baviti i istraživanjem, razvojem sportskih politika, treningom kao i sličnim područjima.

Magistri sportskog treninga mogu raditi u sportskim klubovima, u visokoškolskim ustanovama, u sportskim centrima, u nacionalnim sportskim tijelima, u sportskom novinarstvu i u drugim organizacijama koje se bave sportom. Mogu se baviti i savjetovanjem sportskih igrača  i trenera, te razvojem i primjenom naprednih metoda treninga.