Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

PREDMET: Poziv za nominaciju za nagradu UNESCO King Hanad Bin Isa Al-Khalifa za
upotrebu informacionih i komunikacionih tehnologija u obrazovanju (2023
UNESCO ICT u obrazovanju)
Postovani,
Organizacija UNESCO je uputila poziv za dostavljanje nominacija za UNESCO King
Hamad Bin Isa Al-Khalifa nagrade za upotrebu informacionih i komunikacionih tehnologija u obrazovanju (2023 UNESCO ICT u obrazovanju).
Osnovana 2005. godine uz podrsku Kralievine Bahrein, nagrada UNESCO ICT U obrazovanju nagraduje pojedince i organizacije koje provode izuzetne proiekte i promovisu kreativnu upotrebu tehnologija za pobolisanje udenia, poducavanja i obrazovanja opcenito, u digitalnom dobu.

Naime, na Samitu o transformaciji obrazovanja, koji je odizan u septembru 2022. godine, digitalno učenje i obrazovanje o ozelenjavanju (Digital learning and grening education*) istaknuti su kao dva prioritetna područja za dostizanje Cilja 4 odizivog razvoja. Digitalno učenje, sa svojim proširenim spektrom pristupa i poboljšana kvaliteta učenja, predstavljaju put za realizaciju nastavnih planova i programa i primjenu pedagoske prakse, kako bi se učenici opremili neophodnim znanjem, vjestinama, vrijednostima i stavovima o klimatskim promjenama.

U tom kontekstu, UNESCO ICT nagrada u obrazovanju za 2023. godinu posvećena je temi
„Digitalno učenje za obrazovanje o ozelenjavanju” (,Digital learning for greening education*).
Cilj je otkriti i maksimalno povećati utjecaj najboljih praksi u iskorištavanju digitalnih tehnologija za razvoj kompetencija i stvaranie aktivne predanosti održivom razvoju medu učenicima.
Nagrada se dodjeljuje jednom godišnje za 2 odabrana laureata iz cijelog svijeta, a na osnovu preporuka medunarodnog žirija, u iznosu od 25.000,00 dolara po svakom nagrađenom.
Nominovani za nagradu mogu biti pojedinci, institucie, nevladine organizacie, kao i drugi subjekti, a svaka država moze predloziti do 3 nominacije. Napominiemo da se samonominacie neće razmatrati.
Prijedlozi za nominacije za nagradu, u skladu sa kriterijem relevantnosti, treba da sadrze:
detaljan opis i rezultate projekta uz prateće materijale sa navedenim trajanjem projekta (pocetak i zavrsetak, uz napomenu da projekti moraju biti u toku najmanje godinu dana).
Naglašavamo da je uz prijedlog projekta za nominaciju obavezna preporuka nadležnog ministarstva, koja treba da sadrži obrazlozenje kako projekat doprinosi realizaci i ciljeva nagrade.
Priedlozi za nominacije za nagradu (na engleskom ili francuskom jeziku) se dostavliaju iskljudivo putem online platforme www.unesco.org/ict-ed-prize, na verifikaciju i eventualnu podr$ku Dra≥vnoj komisiji za saradnju Bosne i Hercegovine sa UNESCO.
Detalinije informacije o temi nagrade, kriterijima, procedurama za podnošenje aplikacija i ostalim bitnim segmentima za podnošenje nominacija se mogu pronaci na sliededem linku
https://www.unesco.org/en/prizes/ict-education
ili se potraživati putem e-maila.
ictprize@unesco.org.
putem e-maila:
Krajnil rok za podmošenje aplikaciia je 05. 02. 2024. godine.