Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktor humanistčih nauka – 180 ECTS

Doktor humanistčih nauka