Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktor humanistčih nauka iz oblasti pedagogije i andragogije – 180 ECTS

Doktor humanistčih nauka iz oblasti pedagogije  i andragogije