Doktor humanističkih nauka iz oblasti sociologije (društvena analitika) – 180 ECTS

Doktor humanističkih nauka iz oblasti sociologije (društvena analitika)