Doktor humanističkih nauka iz oblasti sociologije (sociologija rada i organizacije) – 180 ECTS

Doktor humanističkih nauka iz oblasti sociologije (sociologija rada i organizacije)