Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktor humanističkih nauka i umjetnosti, smjer filmska i TV režija– 180 ECTS

Doktor humanističkih nauka i umjetnosti, smjer filmska i TV režija