Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktor humanističkih nauka i umjetnosti, smjer gluma – 180 ECTS

Doktor humanističkih nauka i umjetnosti, smjer gluma