Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktor humanističkih nauka iz oblasti komunikologije, smjer odnosi sa javnošću – 180 ECTS

Doktor humanističkih nauka iz oblasti komunikologije, smjer odnosi sa javnošću