Doktor humanističkih nauka iz oblasti komunikologije, smjer novinarstvo – 180 ECTS

Doktor humanističkih nauka iz oblasti komunikologije, smjer novinarstvo