Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktor humanističkih nauka iz oblasti muzičke umjetnosti (kompozicija) – 180 ECTS

Doktor humanističkih nauka iz oblasti muzičke umjetnosti (kompozicija)