Magistar likovne umjetnosti, smjer grafički dizajn – 60 ECTS

Magistar likovne umjetnosti, smjer grafički dizajn