Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Magistar akademski slikar – 60 ECTS

Magistar akademski slikar