Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Diplomirani psiholog– 240 ECTS

Diplomirani psiholog