Osnovne studije – Pedagogija i psihologija

Navedeni studijski programi obuhvatiće naučnu oblast i pedagogije i psihologije  humanističkih nauka, prvog ciklusa akademskih studija i biće u trajanju od četiri godine (240 ECTS).

Student koji odbrani diplomski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za osam semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 240 ECTS bodova, i to diplomirani psiholog; diplomirani humanist; diplomirani pedagog – 240 ECTS

Psiholog

Diplomirani psiholog u okvirima humanističkih nauka istražuje dublje ljudsko iskustvo, subjektivnost i duhovne aspekte. Fokusira se na osobni rast, samoostvarenje i emocionalnu dobrobit. Kroz terapiju i savjetovanje, pomaže pojedincima razumjeti sebe i pronaći smisao. Radi u privatnoj praksi, kliničkim ustanovama, obrazovnom sektoru, organizacijama za ljudski razvoj i psihoterapijskim centrima. Moguće karijere obuhvataju terapeuta, savjetnika, istraživača u oblasti psihološkog rasta i duhovnosti.

Humanist

Diplomirani humanist istražuje filozofiju, književnost, umjetnost i kulturnu baštinu. Analizira dublje ljudske vrijednosti, društvene perspektive i etička pitanja. Radi kao kritičar, istraživač, pisac ili profesor na univerzitetima. Može doprinijeti kulturnoj produkciji, interpretaciji umjetnosti i edukaciji. Posjeduje duboko razumijevanje ljudskog iskustva i obogaćuje javni diskurs. Takođe se može angažirati u kulturnim institucijama, izdavaštvu, medijima i društvenim organizacijama.

Pedagog

Diplomirani pedagog u okviru humanističkih nauka istražuje obrazovne teorije, metode i procese s naglaskom na ljudski razvoj i individualnost. Posvećen je razumijevanju dječjeg učenja, emocionalne inteligencije i društvenog konteksta. Radi kao učitelj, vaspitač, savjetnik ili edukator. Može se angažirati u osnovnim i srednjim školama, vrtićima, obrazovnim centrima za djecu s posebnim potrebama te obrazovnim ustanovama. Njegova uloga je oblikovanje optimalnog učenja, podrške razvoju i unapređenju obrazovnih sistema. Takođe se može baviti istraživanjem obrazovnih pristupa i razvojem edukativnih materijala.

Defektologija

Osnovne studije iz defektologije pružaju studentima temeljno razumijevanje teorija i praksi vezanih za rad sa osobama sa posebnim potrebama, kao i razvoj i obrazovanje djece i odraslih sa različitim oblicima invaliditeta. Program obuhvata naučne principe specijalnog obrazovanja, rehabilitacije, socijalne inkluzije i terapijskih pristupa. Diplomanti sa ovim stepenom mogu raditi kao defektolozi u različitim ustanovama, uključujući škole, centrale za socijalni rad, terapeutske centre i druge organizacije koje se brinu o osobama sa posebnim potrebama.