Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Diplomirani sociolog društvene analitike  – 240 ECTS

Diplomirani sociolog društvene analitike