Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Diplomirani sociolog rada i organizacije  – 240 ECTS

Diplomirani sociolog rada i organizacije