Diplomirani dramski i audio-vizuelni umjetnik, smjer filmska i TV režija – 240 ECTS

Diplomirani dramski i audio-vizuelni umjetnik, smjer filmska i TV režije