Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Diplomirani likovni umjetnik, smjer grafički dizajn  – 240 ECTS

Diplomirani likovni umjetnik, smjer grafički dizajn