Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Diplomirani muzički umjetnik, smjer klavir – 240 ECTS

Diplomirani muzički umjetnik, smjer klavir