Doktor tehničkih nauka iz oblasti automatike i robotike – 180 ECTS

Doktor tehničkih nauka iz oblasti automatike i robotike