Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktor tehničkih nauka iz oblasti automatike i robotike – 180 ECTS

Automatika i robotika