Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktorske studije – Elektrotehnika

Student koji odbrani doktorsku disertaciju poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za šest semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 180 ECTS bodova, i to doktor tehničkih nauka ( iz određenih oblasti) – 180 ECTS.

Doktor tehničkih nauka iz oblasti elektroenergetike, elektronike ili automatike i robotike je osoba koja je završila postdiplomske studije i stekla doktorat iz jedne od navedenih oblasti. Ova osoba ima visoko specijalizovano znanje i iskustvo u toj oblasti te je sposobna za vrhunsko istraživanje, razvoj i primjenu novih tehnologija, te rješavanje kompleksnih problema u svojoj struci.

Elektroenergetika

Doktor tehničkih nauka iz oblasti elektroenergetike ima napredno znanje o proizvodnji, prenosu i distribuciji električne energije, uključujući napredne tehnologije poput obnovljivih izvora energije, visokonaponskih sistema i slično. Ova osoba ima duboko razumijevanje sistema elektroenergetike, uključujući energetske tokove, gubitke u sistemu, reaktivnu snagu, stabilnost sistema, upravljanje i kontrolu sistema, te sigurnosne aspekte. Također, doktor tehničkih nauka iz oblasti elektroenergetike ima vještine u upravljanju projektima i timovima, te sposobnost primjene svojih znanja i vještina za rješavanje složenih problema u svojoj struci. Osoba može raditi u različitim industrijama kao što su energetika, telekomunikacije, proizvodnja elektroničkih uređaja i drugo.

Elektronika

Doktor tehničkih nauka iz oblasti elektronike ima napredno znanje o elektroničkim komponentama, funkcijama i primjenama u različitim uređajima, kao i sposobnost projektiranja i proizvodnje elektroničkih uređaja. Ova osoba ima duboko razumijevanje elektroničkih sistema i komponenti, te sposobnost primjene matematičkih i fizikalnih principa kako bi se stvorila inovativna rješenja u području elektronike. Takođe, doktor tehničkih nauka iz oblasti elektronike ima vještine u upravljanju projektima i timovima, te sposobnost primjene svojih znanja i vještina za rješavanje složenih problema u svojoj struci. Osoba može raditi u različitim industrijama kao što su računarska industrija, telekomunikacije, medicinska tehnologija i drugo.

Automatika i robotika

Doktor tehničkih nauka iz oblasti automatike i robotike ima napredno znanje o automatizaciji procesa i primjeni robota u industrijskim, medicinskim, vojnim i drugim područjima. Ova osoba ima duboko razumijevanje automatizacijskih sistema i tehnologija, te sposobnost primjene matematičkih i fizikalnih principa kako bi se stvorila inovativna rješenja u području automatike i robotike. Osoba može raditi u različitim industrijama koje koriste automatizacijske sisteme i robote, kao što su proizvodnja, medicina, vojna industrija, rudarstvo, poljoprivreda i drugo. Takođe, može raditi na istraživanju i razvoju novih tehnologija u području automatike i robotike te surađivati s drugim stručnjacima kako bi se poboljšala učinkovitost i sigurnost automatizacijskih sistema i robota.

Elektrotehnika i računarstvo

Doktor tehničkih nauka iz oblasti elektrotehnike i računarstva omogućava istraživačko usmjerenje i razvoj novih tehnologija u oblasti elektrotehnike i računarstva. Studenti će se posvetiti dubinskom istraživanju u određenoj oblasti kao što su mikroelektronika, računarska arhitektura, veštačka inteligencija ili napredne komunikacije. Diplomirani doktori će biti sposobni za originalna istraživanja, razvoj inovativnih tehnologija i rad u akademskim i istraživačkim institucijama.