Doktor tehničkih nauka iz oblasti hortikulture – 180 ECTS

Doktor tehničkih nauka iz oblasti hortikulture