Doktor tehničkih nauka iz oblasti softverskog inženjerstva – 180 ECTS

Doktor tehničkih nauka iz oblasti softverskog inženjerstva