Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktor nauka iz oblasti softverskog inženjerstva – 180 ECTS

Softversko inženjerstvo