Doktorske studije – Mašinsko inženjerstvo

Doktor nauka iz oblasti mašinstva; Doktor nauka iz oblasti mehatronike

Student koji odbrani doktorsku disertaciju poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za šest semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 180 ECTS bodova, i to doktor doktor nauka iz oblasti mašinstva ili  doktor nauka iz oblasti mehatronike– 180 ECTS.

Doktor nauka iz oblasti mašinstva i doktor nauka iz oblasti mehatronike su visoko kvalifikovane osobe koje su stekle doktorat u području inženjerstva.

Doktor nauka iz oblasti mašinstva (proizvodno mašinstvo, motori i motorna vozila) obično se specijalizuje za istraživanje i razvoj novih tehnologija i procesa u području mašinstva. Njihovo istraživanje može se fokusirati na različite oblasti kao što su mehanika, termofizika, proizvodnja, aeronautika i astronautika, energija i okolina i druge. Njihov rad obično uključuje istraživanje i razvoj novih materijala i tehnologija, a također i na dizajnu i proizvodnji složenih mašina i uređaja.

S druge strane, doktor nauka iz oblasti mehatronike specijalizovan je za razvoj i istraživanje inteligentnih sistema, integraciju mehaničkih, elektroničkih, računarskih i informacijskih tehnologija kako bi se stvorili složeni mehatronički sistemi. Njihov rad obuhvata istraživanje i razvoj novih i poboljšanih tehnologija, dizajn i razvoj robotskih sistema i automatizaciju različitih procesa u različitim industrijama.

Ukratko, doktor nauka iz oblasti mašinstva i doktor nauka iz oblasti mehatronike su visoko kvalificirane osobe koje imaju različite fokusne oblasti u inženjerstvu. Ako vas zanimaju mehaničke teme i mašine, tada bi doktor nauka iz oblasti mašinstva bio bolji izbor za vas. S druge strane, ako vas zanima razvoj inteligentnih sistema i robotskih tehnologija, tada bi doktor nauka iz oblasti mehatronike bio bolji izbor.