Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktor nauka iz oblasti mašinstva – 180 ECTS

Motori i motorna vozila