Doktor tehničkih nauka – zaštita – 180 ECTS

Prehrambeni inženjering – Doktor tehničkih nauka – zaštita