Doktorske studije – Zaštita

Zaštita životne sredine; Zaštita na radu; Zaštita od požara

Doktor nauka ( iz određenih oblasti )

Student koji odbrani doktorsku disertaciju poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za šest semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 180 ECTS bodova, i to doktor nauka ( iz određenih oblasti) – 180 ECTS.

Doktor nauka zaštite životne sredine, zaštite na radu i zaštite od požara su visoko obrazovani stručnjaci koji su posvećeni proučavanju i razumevanju interakcija između ljudskih aktivnosti i životne sredine, kao i razvoju strategija i mjera zaštite.

Doktorski programi u ovim oblastima obuhvataju kurseve iz različitih naučnih oblasti, uključujući hemiju, biologiju, geologiju, ekologiju, fiziku, matematiku, inženjering, sociologiju, psihologiju i druge. Studenti se takođe bave istraživanjem u svojim specijalizovanim oblastima, pri čemu koriste različite metode i tehnike kako bi stekli dublje razumevanje životne sredine, bezbjednosti na radu ili prevencije i kontrole požara.

Doktori nauka u ovim oblastima mogu raditi u različitim oblastima, uključujući industriju, javnu upravu, neprofitne organizacije, istraživačke institute i druge organizacije koje se bave zaštitom životne sredine, bezbjednosti na radu ili prevencijom i kontrolom požara. Njihov rad može uključivati razvoj i primjenu novih tehnologija, razvoj i primjenu politika i zakona o zaštiti životne sredine, bezbjednosti na radu ili prevenciji i kontroli požara, obrazovanje i edukaciju javnosti o pitanjima životne sredine, bezbjednosti na radu ili prevenciji i kontroli požara, kao i nadzor nad primjenom mjera zaštite.

Poljoprivreda (Zaštita bilja)

Na doktorskim studijama, studenti se bave dubokim istraživanjem i originalnim doprinosom znanju u oblasti zaštite bilja. Doktoranti će se posvetiti istraživanju temeljnih mehanizama biljnog otpora, evoluciji štetočina i patogena, razvoju novih tehnologija za preciznu zaštitu bilja i drugim složenim temama. Fokus će biti na izvođenju nezavisnog istraživanja, prikupljanju podataka, analizi rezultata i diseminaciji naučnih saznanja putem objavljivanja radova u stručnim časopisima. Doktorske studije kulminiraju izradom doktorske disertacije.

 

Poljoprivreda ( Ratarstvo i stočarstvo )

Na doktorskim studijama, studenti će se usmeriti ka originalnom istraživanju koje doprinosi naprednim naučnim saznanjima u domenu  ratarstva i stočarstva. Doktoranti će raditi na temama koje zahtevaju duboku analizu i dubinsko razumevanje poljoprivrednih sistema, tehnika zaštite i upravljanja stokom. Istraživanje će biti samostalno i originalno, a rezultati će se često diseminovati putem publikacija u naučnim časopisima i predstavljanjem na konferencijama. Doktorske studije kulminiraju izradom doktorske disertacije.

Prehrambene tehnologije

Doktorski program će omogućiti studentima da se duboko posvete originalnom istraživanju u oblasti zaštite prehrambene tehnologije. Ovi istraživači će se baviti složenim problemima vezanim za analizu i kontaminaciju hrane, primjenu inovativnih tehnologija u očuvanju kvaliteta, uticaj procesa prerade na nutritivne vrijednosti hrane, mikrobiološku bezbjednost, i slično.

Doktoranti će razvijati visok nivo istraživačkih vještina, uključujući sposobnost za projektovanje eksperimenata, prikupljanje i analizu podataka, kritičko razmišljanje i sintezu kompleksnih informacija. Rezultati njihovog istraživanja trebaju da doprinesu naučnom saznanju i praktičnom razvoju u oblasti bezbjednosti hrane.

Cilj doktorskih studija  je obučiti stručnjake koji će biti sposobni da samostalno izvode istraživanja visokog nivoa složenosti u oblasti bezbjednosti hrane. Diplomci će se pripremiti za rad u istraživačkim institucijama, univerzitetima, kao i za liderstvo u prehrambenoj industriji, regulatornim agencijama ili akademskoj zajednici.

Hemijsko inženjerstvo i tehnologije

Doktorski program će omogućiti studentima da se posvete originalnom istraživanju i dubokom analizom složenih problema koji se tiču zaštite i bezbjednosti u hemijskim procesima. Ovi istraživači će se baviti naprednim konceptima analize rizika, razvojem inovativnih metoda za minimiziranje opasnosti, primjenom naprednih tehnika zaštite životne sredine i drugim visoko specijalizovanim aspektima.

Tokom doktorskih studija, studenti će raditi na samostalnim istraživačkim projektima pod nadzorom mentora ili supervizora. Cilj ovog istraživanja je doprinos naučnom saznanju i razvoju u oblasti hemijskog inženjeringa uz naglasak na bezbjednosti i zaštiti. Rezultati istraživanja će se često diseminovati putem publikacija u naučnim časopisima i prezentacija na konferencijama.

Doktoranti će razvijati visok nivo istraživačkih veština, kritičkog razmišljanja i sposobnosti rešavanja izazova u vezi sa bezbednošću hemijskih procesa. Diplomci doktorskih studija će biti osposobljeni za rad na visoko zahtjevnim istraživačkim projektima, rad u visokoškolskim institucijama, industriji, istraživačkim centrima i regulatornim agencijama.

Biologije i ekologija

Doktorski program će omogućiti studentima da se posvete originalnom istraživanju koje će doprinijeti razvoju naučnih saznanja u oblasti biologije, ekologije i zaštite. Doktoranti će raditi na složenim temama kao što su ekološke interakcije u ekosistemima, očuvanje biodiverziteta, analiza uticaja ljudskih aktivnosti na prirodu, adaptacija na klimatske promene i slične visoko specijalizovane oblasti.

Cilj doktorskih studija biologija i ekologija  je obučiti stručnjake visokog nivoa koji će biti sposobni za samostalno i duboko istraživanje u oblasti očuvanja prirode i zaštite životne sredine. Diplomci će biti osposobljeni za rad u akademskoj zajednici, naučno-istraživačkim institucijama, nevladinim organizacijama i vladinim agencijama koje se bave zaštitom prirode i ekosistema.