Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktorske studije – Zaštita

Zaštita životne sredine; Zaštita na radu; Zaštita od požara

Doktor nauka ( iz određenih oblasti )

Student koji odbrani doktorsku disertaciju poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za šest semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 180 ECTS bodova, i to doktor nauka ( iz određenih oblasti) – 180 ECTS.

Doktor nauka zaštite životne sredine, zaštite na radu i zaštite od požara su visoko obrazovani stručnjaci koji su posvećeni proučavanju i razumevanju interakcija između ljudskih aktivnosti i životne sredine, kao i razvoju strategija i mjera zaštite.

Doktorski programi u ovim oblastima obuhvataju kurseve iz različitih naučnih oblasti, uključujući hemiju, biologiju, geologiju, ekologiju, fiziku, matematiku, inženjering, sociologiju, psihologiju i druge. Studenti se takođe bave istraživanjem u svojim specijalizovanim oblastima, pri čemu koriste različite metode i tehnike kako bi stekli dublje razumevanje životne sredine, bezbjednosti na radu ili prevencije i kontrole požara.

Doktori nauka u ovim oblastima mogu raditi u različitim oblastima, uključujući industriju, javnu upravu, neprofitne organizacije, istraživačke institute i druge organizacije koje se bave zaštitom životne sredine, bezbjednosti na radu ili prevencijom i kontrolom požara. Njihov rad može uključivati razvoj i primjenu novih tehnologija, razvoj i primjenu politika i zakona o zaštiti životne sredine, bezbjednosti na radu ili prevenciji i kontroli požara, obrazovanje i edukaciju javnosti o pitanjima životne sredine, bezbjednosti na radu ili prevenciji i kontroli požara, kao i nadzor nad primjenom mjera zaštite.