Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Magistarke studije – Zaštita

Zaštita životne sredine; Zaštita na radu; Zaštita od požara

Magistar analitičar zaštite životne sredine; Magistar inženjer zaštite na radu; Magistar inženjer zaštite od požara

Student koji odbrani magistarski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za dva semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 60 ECTS bodova, i to magistar analitičar zaštite životne sredine / magistar inženjer zaštite na radu / magistar inženjer zaštite od požara– 60 ECTS

Magistar analitičar zaštite životne sredine, magistar inženjer zaštite na radu i magistar inženjer zaštite od požara su tri različita studijska programa, koji se bave proučavanjem različitih aspekata zaštite životne sredine i ljudskih resursa.

Magistar analitičar zaštite životne sredine se bavi proučavanjem i analizom uticaja ljudskih aktivnosti na životnu sredinu, kao i razvojem strategija zaštite životne sredine. Programi studija u ovoj oblasti obuhvataju kurseve iz oblasti hemije, biologije, geologije, ekologije, zakonodavstva o životnoj sredini i drugih naučnih oblasti.

Magistar inženjer zaštite na radu se bavi proučavanjem i analizom rizika na radnom mestu, kao i razvojem strategija i mjera zaštite zaposlenih. Programi studija u ovoj oblasti obuhvataju kurseve iz oblasti inženjerstva, medicine, psihologije, zakonodavstva o zaštiti na radu i drugih naučnih oblasti.

Magistar inženjer zaštite od požara se bavi proučavanjem principa, tehnologija i strategija za sprečavanje, detekciju i suzbijanje požara. Programi studija u ovoj oblasti obuhvataju kurseve iz oblasti hemije, fizike, inženjerstva, matematike i drugih naučnih oblasti.

Poljoprivreda ( Zaštita bilja )

Na magistarskim studijama, studenti se usmjeravaju ka specifičnim aspektima zaštite bilja, a istraživanje često ima aplikativni karakter. Studenti će dublje istraživati tehnike dijagnostike i tretmana biljnih bolesti, štetočina i korova. Osim toga, mogu se baviti razvojem novih metoda zaštite, analizom uticaja različitih agrotehničkih pristupa na biljne patogene ili proučavanjem ekoloških aspekata zaštite bilja. Magistarske studije često uključuju obavezan dio istraživačkog rada i pisanje magistarskog rada.

Poljoprivreda ( Ratarstvo i stočarstvo )

Magistarski program će omogućiti studentima da se usmere na specifične oblasti u okviru ratarstva i stočarstva. To može uključivati dublje istraživanje tehnika upravljanja usevima i stokom, proučavanje specifičnih poljoprivrednih sistema ili razvoj novih tehnologija za zaštitu biljaka i životinja. Magistarski studenti će često raditi na istraživačkom projektu ili tezi pod mentorstvom profesora i stručnjaka u oblasti. Studenti će razvijati napredne istraživačke veštine, kritičko razmišljanje i sposobnost rješavanja kompleksnih problema u oblasti poljoprivrede, zaštite usjeva i stočarstva. Ovaj  program će  omogućiti da postanu stručnjaci u svojim specifičnim oblastima i doprinesu napretku agrarne industrije.

Prehrambene tehnologije

Magistarski program će omogućiti studentima da se usmjere na dublje istraživanje i primjenu naprednih tehnika zaštite i osiguranja kvaliteta hrane. To može uključivati proučavanje inovativnih metoda analize hrane, razvoj novih tehnologija konzerviranja, istraživanje mikrobioloških aspekata bezbjednosti hrane i slično

Cilj magistarskih studija  je obučiti stručnjake koji će moći da primenjuju najnovija naučna saznanja i tehnike u cilju osiguranja bezbjednosti i kvaliteta hrane. Diplomci će biti osposobljeni za rad u prehrambenoj industriji, laboratorijama za kontrolu kvaliteta hrane, istraživačkim institucijama i regulatornim agencijama koje se bave bezbjednošću hrane.

Hemijsko inženjerstvo i tehnologije

Magistarski program će omogućiti studentima da se usmjere na napredno istraživanje i primjenu naprednih tehnika zaštite i bezbjednosti u kontekstu hemijskog inženjeringa. To može uključivati proučavanje inovativnih metoda analize rizika, razvoj novih strategija za minimiziranje opasnosti, primjenu naprednih tehnika zaštite životne sredine u hemijskim procesima i slično.

Tokom magistarskih studija, studenti će raditi na istraživačkim projektima ili magistarskim radovima pod mentorstvom stručnjaka u ovoj oblasti. Ova faza će im omogućiti da se dodatno usmjere na specifične aspekte zaštite i bezbednosti, kao i da steknu vještine potrebne za analizu složenih problema i primjenu naučnih metoda u praksi.

Biologija i ekologija

Magistarski program će omogućiti studentima da se usmjere na napredno istraživanje i primjenu složenih koncepta biologije, ekologije i zaštite u praktičnim situacijama. Studenti će se fokusirati na specifične oblasti kao što su upravljanje biodiverzitetom, analiza ekoloških rizika, monitoring ekosistema, planiranje održivog razvoja, zaštita ugroženih vrsta i druge teme koje se tiču očuvanja prirode.

Diplomci će biti osposobljeni za rad u sektorima koji se bave očuvanjem prirode, naučno-istraživačkim institucijama, nevladinim organizacijama i vladinim agencijama koje se bave zaštitom životne sredine.

Svi studijski programi su važni za zaštitu ljudi i životne sredine u različitim sektorima. Magistri analitičari zaštite životne sredine mogu raditi u industriji, javnoj upravi, neprofitnim organizacijama i drugim organizacijama koje se bave pitanjima životne sredine. Magistri inženjeri zaštite na radu mogu raditi u različitim sektorima gde su potrebne mere zaštite na radu, a magistri inženjeri zaštite od požara mogu raditi u različitim sektorima gde postoji rizik od požara.