Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Magistarke studije – Zaštita

Zaštita životne sredine; Zaštita na radu; Zaštita od požara

Magistar analitičar zaštite životne sredine; Magistar inženjer zaštite na radu; Magistar inženjer zaštite od požara

Student koji odbrani magistarski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za dva semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 60 ECTS bodova, i to magistar analitičar zaštite životne sredine / magistar inženjer zaštite na radu / magistar inženjer zaštite od požara– 60 ECTS

Magistar analitičar zaštite životne sredine, magistar inženjer zaštite na radu i magistar inženjer zaštite od požara su tri različita studijska programa, koji se bave proučavanjem različitih aspekata zaštite životne sredine i ljudskih resursa.

Magistar analitičar zaštite životne sredine se bavi proučavanjem i analizom uticaja ljudskih aktivnosti na životnu sredinu, kao i razvojem strategija zaštite životne sredine. Programi studija u ovoj oblasti obuhvataju kurseve iz oblasti hemije, biologije, geologije, ekologije, zakonodavstva o životnoj sredini i drugih naučnih oblasti.

Magistar inženjer zaštite na radu se bavi proučavanjem i analizom rizika na radnom mestu, kao i razvojem strategija i mjera zaštite zaposlenih. Programi studija u ovoj oblasti obuhvataju kurseve iz oblasti inženjerstva, medicine, psihologije, zakonodavstva o zaštiti na radu i drugih naučnih oblasti.

Magistar inženjer zaštite od požara se bavi proučavanjem principa, tehnologija i strategija za sprečavanje, detekciju i suzbijanje požara. Programi studija u ovoj oblasti obuhvataju kurseve iz oblasti hemije, fizike, inženjerstva, matematike i drugih naučnih oblasti.

Sva tri studijska programa su važna za zaštitu ljudi i životne sredine u različitim sektorima. Magistri analitičari zaštite životne sredine mogu raditi u industriji, javnoj upravi, neprofitnim organizacijama i drugim organizacijama koje se bave pitanjima životne sredine. Magistri inženjeri zaštite na radu mogu raditi u različitim sektorima gde su potrebne mere zaštite na radu, a magistri inženjeri zaštite od požara mogu raditi u različitim sektorima gde postoji rizik od požara.