Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Osnovne studije – Elektrotehnika

Navedeni Studijski programi obuhvataće tehničku naučnu oblast u elektrotehnici, tri ciklusa akademskih studija. Prvi ciklus biće u trajanju od četiri godine (240 ECTS).

Student koji odbrani diplomski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za osam semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 240 ECTS bodova, i to diplomirani inženjer elektrotehnike na osnovu odabranih izbornih predmeta na odabranom modulu – 240 ECTS.

Elektroenergetika

Elektroenergetika je grana elektrotehnike koja se bavi proizvodnjom, distribucijom i upravljanjem električnom energijom. To uključuje proizvodnju električne energije iz različitih izvora, prenos električne energije kroz električnu mrežu i upravljanje električnom energijom u električnim sistemima. Osoba koja ima znanje u ovoj oblasti razumije procese proizvodnje električne energije, električne mreže, transformatora i druge elektrotehničke komponente koje se koriste u elektroenergetici.

Elektronika

Elektronika je grana elektrotehnike koja se bavi dizajnom, proizvodnjom i primjenom elektroničkih uređaja. To uključuje različite elektroničke komponente kao što su diode, tranzistori, integrisanii krugovi i drugi, te primjenu tih komponenti u različitim uređajima kao što su računari, mobilni telefoni, televizori, audio uređaji i drugi. Osoba koja ima znanje u ovoj oblasti razumije funkcije i primjenu različitih elektroničkih komponenti, kao i kako ih projektovati i proizvesti.

Automatika i robotika

Automatika i robotika su oblasti koje se bave automatizacijom procesa u industriji i drugim područjima. To uključuje dizajn i proizvodnju automatiziranih sistema i robota koji obavljaju različite zadatke umjesto ljudi. Osoba koja ima znanje u ovoj oblasti razumije funkcije i primjenu senzora, aktuatora i drugih komponenti koje se koriste u automatizaciji procesa, kao i kako projektovati i programirati automatizirane sisteme i robote.

Elektrotehnika i računarstvo

Osnovni program elektrotehnike i računarstva pruža široko razumijevanje osnovnih principa elektrotehnike i računarstva. Studenti će se upoznati sa osnovama elektronike, računarskih sistema, programiranja, digitalnih i analognih komunikacija. Ova osnova omogućava studentima da razvijaju osnovne vještine za rad u elektroničkoj i računarskoj industriji.