Osnovne studije – Saobraćajno inženjerstvo

Drumski i gradski saobraćaj; Željeznički saobraćaj

Navedeni Studijski programi obuhvataće tehničku naučnu oblast u Drumskom i gradskom saobraćaju, željezničkom saobraćaju, tri ciklusa akademskih studija. Prvi ciklus biće u trajanju od četiri godine (240 ECTS).

Student koji odbrani diplomski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za osam semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 240 ECTS bodova, i to diplomirani inženjer drumskog i gradskog saobraćaja / diplomirani inženjer željezničkog saobraćaja – 240 ECTS.

Drumski i gradski saobraćaj

Studiranje drumskog i gradskog saobraćaja uključuje proučavanje različitih aspekata transporta koji se odnose na kretanje ljudi i robe na putevima u gradu i izvan njega. To uključuje proučavanje različitih oblika transporta, kao što su automobili, kamioni, autobusi, trolejbusi, bicikli i pješaci, kao i različite vrste cestovnih mreža.

Studenti koji studiraju drumski i gradski saobraćaj uče o različitim tehnologijama i metodama koje se koriste za projektovanje, izgradnju, održavanje i upravljanje putnim mrežama i transportnim sistemima. Ovo uključuje proučavanje saobraćajne infrastrukture, signalizacije, bezbjednosti na putevima, kao i različitih vrsta vozila i njihovih karakteristika.

Pored tehničkih aspekata, studiranje drumskog i gradskog saobraćaja također uključuje proučavanje ekonomskih, društvenih i ekoloških uticaja transporta. Studenti uče kako saobraćaj utiče na okolinu i klimatske promjene, kao i na društvene probleme, kao što su gužve u saobraćaju i problemi dostupnosti za ljude s invaliditetom ili starosti.

Završetak studija iz ove oblasti omogućava studentima da rade u različitim područjima, uključujući inženjering, urbanističko planiranje, javnu politiku i mnoge druge. Moguće su karijere u državnoj upravi, gradskim upravama, privatnim konsultantskim firmama, inženjerskim preduzećima, proizvođačima vozila, osiguravajućim društvima, i drugim srodnim industrijama.

Željeznički saobraćaj

Studiranje željezničkog saobraćaja uključuje proučavanje svih aspekata transporta putnika i robe željeznicom. To uključuje proučavanje različitih vrsta željezničkih vozila, putne i željezničke infrastrukture, kao i tehnologija koje se koriste za upravljanje željezničkim saobraćajem.

Studenti koji studiraju željeznički saobraćaj uče o različitim vrstama željezničkih vozila, uključujući lokomotive, vagone i ostala željeznička vozila. Također proučavaju konstrukciju i održavanje željezničke infrastrukture, kao što su pruge, mostovi, tuneli i druga željeznička postrojenja.

U sklopu studiranja željezničkog saobraćaja, studenti uče i o tehnologijama koje se koriste za upravljanje željezničkim saobraćajem, kao što su signalizacija, telekomunikacije, automatizacija i računarski sistemi. Takođe proučavaju i probleme bezbjednosti u željezničkom saobraćaju i načine kako se ti problemi mogu riješiti.

Završetak studija iz ove oblasti omogućava studentima da rade u različitim područjima, uključujući inženjering, urbanističko planiranje, javnu politiku i mnoge druge. Moguće su karijere u državnoj upravi, željezničkim kompanijama, privatnim konsultantskim firmama, inženjerskim preduzećima, proizvođačima željezničkih vozila, osiguravajućim društvima i drugim srodnim industrijama.