Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Diplomirani inženjer saobraćaja, usmjerenje drumski i gradski saobraćaj – 240 ECTS

Drumski i gradski saobraćaj