Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Osnovne studije – Farmacija

Student koji odbrani diplomski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za deset semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 300 ECTS bodova, i to diplomirani, sa naznačenim modulom – 300 ECTS.

Farmaceut

Studijski program diplomirani farmaceut obuhvata teorijske i praktične predmete iz područja farmacije, hemije, biologije i medicinske znanosti. Studenti stiču temeljno razumijevanje o farmaceutskim proizvodima, njihovim mehanizmima djelovanja, pripravi, ispitivanju i primjeni. Takođe, uče o etici farmaceutske prakse, zakonodavstvu te ulozi farmaceuta u zdravstvenom sistemu.

Nakon završetka osnovnih studija diplomirani farmaceut može raditi na različitim pozicijama u farmaceutskim industrijama, zdravstvenim ustanovama, istraživačkim institucijama i regulatornim agencijama.

Farmaceut  medicinske biohemije

Diplomirani farmaceut medicinske biohemije prolazi kroz studijski program koji obuhvata osnovne i napredne kurseve iz farmacije, biohemije i medicinskih nauka. Osim opštih farmaceutskih znanja, oni takođe stiču dublje razumijevanje metaboličkih puteva, molekularnih mehanizama bolesti, laboratorijske dijagnostike i analitičkih metoda.

Ovakvi stručnjaci mogu naći zaposlenje na raznim pozicijama u zdravstvenom sektoru i farmaceutskoj industriji.