Doktor pedagoških nauka iz oblasti fizičkog vaspitanja i trener u sportu – 180 ECTS

Doktor pedagoških nauka iz oblasti fizičkog vaspitanja i trener u sportu