Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktorske studije – Razredna nastava

Student koji odbrani doktorsku disertaciju poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za šest semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 180 ECTS bodova, i to doktor vaspitnih nauka ; doktor nauka iz (određenih oblasti)– 180 ECTS.

Razredna nastava

Ovi programi omogućavaju nastavnicima dubinsko istraživanje pedagoških metoda, razvoja djece i inovativnih pristupa nastavi u osnovnim školama. Doktoranti će se baviti analizom razvojnih karakteristika učenika, različitim nastavnim strategijama i evaluacijom nastavnog procesa.

Razredna nastava i engleski jezik

Ovi programi kombinuju pedagošku stručnost s nastavom stranih jezika. Doktoranti će istražiti metode podučavanja jezika, razvoj jezičnih vještina i interkulturalne komponente nastave, doprinoseći napretku učiteljstva i jezične edukacije.

Razredna nastava i njemački jezik

Ovi programi kombinuju pedagošku stručnost s nastavom stranih jezika. Doktoranti će istražiti metode podučavanja jezika, razvoj jezičnih vještina i interkulturalne komponente nastave, doprinoseći napretku učiteljstva i jezične edukacije.

Razredna nastava i likovno vaspitanje

Ovi programi spajaju pedagošku stručnost s umjetničkim vaspitanjem. Doktoranti će se posvetiti istraživanju kako umjetničke discipline utiču na razvoj djece, analizirati pristupe umjetničkom vaspitanju i razvijati inovativne metode nastave.

Razredna nastava i muzičko vaspitanje

Ovi programi kombiniraju pedagošku stručnost s muzičkim vaspitanjem. Doktoranti će istražiti uticaj muzičke edukacije na razvoj djece, analizirati metode podučavanja muzike i razvijati pristupe koji unapređuju muzičku pismenost učenika.

Engleski jezik i njemački jezik

Doktoranti će se posvetiti naprednim istraživanjima podučavanja stranih jezika. Istraživanja će se fokusirati na razvoj jezičnih vještina, primjenu tehnologije u nastavi jezika i inovativne pristupe jezičnoj edukaciji.

Istorija i latinski jezik

Studenti će se baviti dubinskim istraživanjem historijskih tema i latinskog jezika. Istraživanja će se fokusirati na proučavanje istorijskih događaja, analizu jezičnih aspekata i razvoj metoda podučavanja.

Geografija i prostorno planiranje

Doktoranti će istraživati složene aspekte geografskih fenomena i tehnikama prostornog planiranja. Istraživanja će obuhvatiti analizu fizičkih i ljudskih karakteristika prostora te razvoj održivih planova za uređenje prostora.

Vaspitač predškolske djece

Program omogućava dubinsko istraživanje pristupa ranoj pedagoškoj edukaciji. Doktoranti će analizirati kognitivni, emocionalni i socijalni razvoj djece te razvijati inovativne metode rane pedagogije.

Pedagogija i psihologija

Doktoranti će istraživati dublje povezanost između pedagoških i psiholoških aspekata obrazovanja. Fokus će biti na proučavanju procesa učenja, razvoja ličnosti učenika i razvoju psiholoških pristupa u pedagogiji.

Fizička kultura i vaspitanje

Ovi programi omogućavaju napredno istraživanje pedagoških aspekata fizičke aktivnosti i sportskog treninga. Doktoranti će analizirati utjecaj fizičke kulture na fizički i mentalni razvoj učenika.

Trener u sportu

Program će omogućiti trenerima duboko istraživanje sportskog treninga, analizu metoda razvoja sportskih talenata i unapređenje tehničkih i taktičkih pristupa u sportskom vođenju.

Fizička kultura i trener u sportu

Ovi programi kombiniraju pedagošku stručnost u fizičkoj kulturi s trenerskim vještinama. Doktoranti će istražiti pedagoške pristupe fizičkom vaspitanju i napredne metode sportskog treninga.