Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktor pedagoških nauka iz oblasti fizičkog vaspitanja – 180 ECTS

Doktor pedagoških nauka iz oblasti fizičkog vaspitanja