Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Diplomirani psiholog – 240 ECTS

Diplomirani psiholog