Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Magistarske studije – Pravo

Student koji odbrani magistarski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za dva semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 60 ECTS bodova, i to magistar prava na odgovarajućem modulu – 60 ECTS.

Opšte pravo

Ovi studiji pružaju dublje razumijevanje pravnih koncepta i njihovih implikacija. Studenti će se baviti analizom pravnih teorija, istraživanjem pravne filozofije i proučavanjem naprednih pravnih slučajeva.

Privredno pravo

Ovaj program je usmjeren na specifične pravne aspekte poslovanja. Studenti će proučiti napredne koncepte korporativnog prava, trgovine, intelektualne svojine i prava konkurencije.

Forenzika

Ovi studiji se bave detaljnim tehnikama i metodama forenzičke analize. Studenti će se baviti dubinskim istraživanjem dokaza, analizom DNK, računalnom forenzikom i pravilima vezanim za prikupljanje dokaza.

Poslovno-civilna bezbjednost

Program se fokusira na napredne koncepte upravljanja sigurnošću u poslovnom i civilnom okruženju. Studenti će istraživati strategije zaštite od rizika, upravljanje krizama, sajber sigurnost i etičke aspekte sigurnosti.

Bezbjednost i kriminalistika

Magistarske studije iz oblasti bezbjednosti i kriminalistike predstavljaju napredni nivo obrazovanja koji omogućava studentima da se dublje specijalizuju i istraže složene aspekte ovih disciplina. Na ovom nivou, studenti mogu odabrati specifične oblasti koje ih najviše zanimaju i usavršavati svoje vještine i znanje.

Krivično pravo

Ovi studiji istražuju dublje aspekte krivičnog prava. Studenti će se baviti analizom pravnih okvira, sudskih procesa, forenzičke analize dokaza i međunarodnih aspekata krivičnog prava.