Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktor ekonomskih nauka, smjer finansije, bankarstvo i osiguranje – 180 ECTS

Doktor ekonomskih nauka, smjer finansije, bankarstvo i osiguranje